УНИНИЕТО ­- БОЛЕСТ НА ВЕКА

УНИНИЕТО ­- БОЛЕСТ НА ВЕКА

Версия за печат

Автор: 

Мно­го пре­ди деп­ре­сив­ни­те със­то­я­ния да ста­нат обект за на­уч­но из­с­лед­ва­не от стра­на на пси­хо­ло­ги­я­та, све­ти­те от­ци на Цър­к­ва­та не са­мо са опи­са­ли кли­нич­на­та кар­ти­на на то­зи ду­ше­вен не­дъг, но са по­со­чи­ли и при­чи­ни­те, ко­и­то го по­раж­дат, и ме­то­ди­те за ле­че­ние. Те на­ри­чат то­ва със­то­я­ние ску­ка, сър­деч­на мъ­ка, ду­шев­на сла­бост, ду­шев­на из­не­мо­га, но то­ва са са­мо раз­лич­ни на­и­ме­но­ва­ния на ед­на от осем­те страс­ти ­ - уни­ни­е­то.

И св. Еф­рем Си­рин, и св. Йо­ан Ка­си­ан, и св. Нил Си­найс­ки, и св. Те­о­фан Зат­вор­ник опис­ват то­ва със­то­я­ние ка­то тъ­га, ко­я­то с осо­бе­на си­ла връх­ли­та по сре­да­та на де­ня, по­мис­ли, ко­и­то го­нят от­шел­ни­ци­те от ки­ли­и­те им, тлас­кат ги да се ски­тат от мяс­то на мяс­то, да по­се­ща­ват чуж­ди ки­лии, мо­на­си­те да сме­нят ма­нас­ти­ри­те си....
Прочети цялата публикация

Коментари

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност