Специализирани Юридически Услуги за Фирми със Задължения – ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ …….

Специализирани Юридически Услуги за Фирми със Задължения – ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ …….

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ …….

Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !

Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство – Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие !

ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ – ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на фирмата !

ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка … !

ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна по Обстоятелствата – Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или...
Прочети цялата публикация

Коментари

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност